News

Postępowanie przed Federalnym Trybunałem Finansowym: urząd celny wstrzymuje wykonania kontroli w sprawie MiLoG

News

Postępowanie przed Federalnym Trybunałem Finansowym: urząd celny wstrzymuje wykonania kontroli w sprawie MiLoG

W postępowaniu w trybie pilnym przed Federalnym Trybunałem Finansowym (Bundesfinanzhof) w sprawie kontroli MiLoG-u, sygn. akt.: VII B 75/20 (AdV), Główny Urząd Celny w Magdeburgu, który wydał zarządzenie kontroli, w dniu 27 sierpnia 2020 r. wstrzymał jego wykonanie. W ten sposób niemiecki urząd również uniemożliwił wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia przez Bundesfinanzhof. Polska firma transportowa reprezentowana przez naszą kancelarię wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zarządzenia kontroli z uwagi na wciąż kontrowersyjną w orzecznictwie kwestię zastosowania MiLoG do zagranicznych przedsiębiorstw transportowych. Do tej pory zostało to jednak odrzucone zarówno przez sam Główny Urząd Celny w Magdeburgu, jak i przez Sąd Finansowy Saksonii-Anhalt (sygn. akt.: 3 V 1103/19) w postanowieniu z dnia 8 czerwca 2020 r. Zażalenie jest zatem skuteczne, a deczyja o wstrzymaniu wykonania zarządzenia kontroli prawomocna.

Natomiast należy dokonać rozróżnienia między niniejszym postępowaniem pilnym, a postępowaniem głównym przed Federalnym Trybunałem Finansowym w sprawie zarządzenia kontroli wydanych przez inne Główne Urzędy Celne w celu kontroli wypłaty płacy minimalnej polskich lub słowackich przedsiębiorstw transportowych (sygn.: VII R 12/19; VII R 35/18; VII R 34/18). W ramach tego postępowania w dniu 18.08.2020 r. odbyła się rozprawa przed Federalnym Trybunału Finansowym w sprawie płacy minimalnej w sektorze transportu.

Newsy

Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

W wyroku sądu administracyjnego w Kolonii z dnia 28.02.2023r. (sygn. akt 14 K 6556/20) wydanym w tzw. faktycznym postępowaniu wzorcowym sposób wyliczenia stawki opłaty drogowej zastosowany przez rząd federalny na podstawie ekspertyz w sprawie kosztów infrastruktur...
Więcej