Prawo pracy

Jako specjaliści w dziedzinie prawa pracy oferujemy szczególną ekspertyzę w ramach pozasądowego oraz sądowego reprezentowania interesów pracowników, pracodawców oraz zakładów pracy. Doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia z zakresu prawa pracy we wszystkich branżach.

Prawo pracy

Jako specjaliści w dziedzinie prawa pracy oferujemy szczególną ekspertyzę w ramach pozasądowego oraz sądowego reprezentowania interesów pracowników, pracodawców oraz zakładów pracy. Doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia z zakresu prawa pracy we wszystkich branżach.

Dla pracowników

Doradzimy Państwu jak postąpić w przypadku, gdy pracodawca wypowiedział Państwa stosunek pracy względnie zamierza go zakończyć. Z zaangażowaniem będziemy reprezentować Państwa interesy w ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem przed wszystkimi niemieckimi sądami pracy, tak aby utrzymać Państwa miejsce pracy lub wynegocjować adekwatną dla Państwa odprawę. W szczególności w przypadku masowych zwolnień i restrukturyzacji sprawdzimy dla Państwa szczegółowo, czy plan socjalny jest dla Państwa korzystny, czy też sensowniejsza będzie dla Państwa inna opcja. Z zaangażowaniem będziemy dochodzić także Państwa roszczeń o wynagrodzenie, urlop czy świadectwo pracy. Udzielimy Państwu pomocy w kwestii integracyjnego managementu zakładowego po okresie chorobowym i pokażemy Państwu różne rozwiązania, tak aby po odbyciu choroby względnie podczas choroby mogli Państwo wrócić do zakładu pracy lub zakończyć stosunek pracy na korzystnych dla Państwa warunkach. Przed podpisaniem umowy o pracę sprawdzimy umowę oraz przenegocjujemy ją dla Państwa z Państwa pracodawcą.

Dla pracodawców

Po stronie pracodawców udzielamy doradztwa zwłaszcza średnim przedsiębiorstwom odnośnie wszystkich zagadnienień z zakresu prawa pracy. Sporządzamy i sprawdzamy umowy o pracę. Przed zakończeniem stosunku pracy doradzimy Państwu, jak możliwie najlepiej pod względem prawnym sformułować wypowiedzenie, tak aby zapobiec późniejszemu procesowi przez sądem pracy oraz wysokim odprawom. Ponadto pomożemy Państwu przy sporządzaniu i podpisywaniu umów znoszących stosunek prawny. Z zaangażowaniem będziemy Państwa reprezentować przed wszystkimi sądami pracy i pomożemy Państwu odeprzeć dochodzone roszczenia. W przypadku planowanych zmian w zakładzie pracy takich jak na przykład restrukturyzacja lub zamknięcie zakładu udzielimy Państwu doradztwa w zakresie prawa pracy aż do zakończenia danych czynności. Także w zakresie użyczania pracowników oferujemy Państwu jako przedsiębiorcom fachową ekspertyzę. Istotną kwestią jest tutaj zrozumienie rozgraniczenia pomiędzy umowami o określoną pracę a umowami o dzieło jak i przestrzeganie reformy ustawy o użyczaniu pracowników z 2017 roku. Oferujemy Państwu pełną obsługę. Jeżeli planują Państwo podjęcie działalności gospodarczej w branży pracy tymczasowej, z chęcią będziemy Państwu towarzyszyć od momentu złożenia wniosku aż do wydania niezbędnego zezwolenia. Także w przypadku zapowiedzianych kontroli zakładowych będziemy po Państwa stronie, tak aby zapobiec ewentualnemu wycofaniu zezwolenia. Jeżeli wydane Państwu zezwolenie zostało wycofane bądź Państwa wniosek o wydanie zezwolenia został odrzucony, nasi adwokaci z kancelarii z siedzibą w Mülheim an der Ruhr będą Państwa reprezentować w postępowaniu w sprawie sprzeciwu oraz przed sądem socjalnym. Także w zakresie użyczania pracowników z Polski do Niemiec wykazujemy szczególne kompetencje. Udzielamy przedsiębiorcom doradztwa także w ramach tak zwanych postępowań o stwierdzenie statusu zatrudnienia, prowadzonych przez niemiecką ubezpieczalnię emerytalno-rentową Deutsche Rentenversicherung. Z chęcią sprawdzimy dla Państwa, czy planowana współpraca z innym przedsiębiorcą stanowi rzeczywistą samodzielną działalność w sensie prawa socjalnego oraz  pomożemy Państwu w korespondencji z instytucją sprawdzającą status zatrudnienia, z tzw. Clearingstelle. Przede wszystkim nie powinni się Państwo kontaktować z tą instytucją bez wcześniejszej porady adwokackiej, gdyż niektóre dane we wniosku mogą prowadzić do założenia, iż zatrudniają Państwo pracownika podlegającego obowiązkowi opłacania ubezpieczenia socjalnego i nie współpracują Państwo z rzeczywistym przedsiębiorcą. Zaskarżymy dla Państwa przed sądem socjalnym postanowienia stwierdzające brak samodzielnej działalności gospodarczej w ramach współpracy. Dysponujemy dużym doświadczeniem przede wszystkim w odniesieniu do  tematyki „pozornej samodzielnej działalności gospodarczej”, która jest bardzo blisko powiązana z prawem pracy. Bez podjęcia kroków sądowych, zostaną Państwo zobowiązani do zapłacenia zaległych składek na poczet ubezpieczenia socjalnego, w związku z czym zawsze powinni Państwo zakarżać niekorzystną decyzję, tym bardziej, iż wydano już wiele wyroków, które kwalifikują decyzje ubezpieczalni emerytalno-rentowej Rentenverischerung jako niezgodne z prawem

Dla zakładów pracy

Prawo regulujące strukturę przedsiębiorstw jest kompleksowe i niezrozumiałe przede wszystkim dla zakładów pracy, które nie posiadają wykształcenia prawniczego. Zakłady pracy zawsze mogą zwrócić się do naszych specjalistów w celu zasięgnięcia porady odnośnie wszystkich zagadnień z zakresu prawa pracy, w szczególności odnośnie praw i obowiązków przewidzianych w ustawie regulującej strukturę przedsiębiorstw, odnośnie możliwości procesowch lub w przypadku zmian zakładowych na dużą skalę, negocjacji planu socjalnego i porozumień zakładowych. Reprezentujemy zakłady pracy w ramach pozasądowych porozumień zakładowych, w procesach przed sądami pracy oraz przed zakładowymi komisjami rozjemczymi. Pod pewnymi warunkami pracodawca zobowiązany jest ponieść za radę zakładową koszty adwokata zgodnie z § 40 ust. 1 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw oraz § 80 ust. 3 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw.

Kontakt:

Arthur Winczura

Inne dziedziny prawa:

Prawo handlowe i prawo spółek

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Prawo karne

Prawo transportowe

Prawo nieruchomości