Prawo nieruchomości

Transakcje na rynku nieruchomości regularnie wiążą się z przekazaniem znacznego majątku. Aby uniknąć pułapek w kontrakcie i żeby bez obaw udać się na spotkanie u notariusza, doradzamy Państwu przed i w trakcie zakupu lub sprzedaży nieruchomości. 

Prawo nieruchomości

Transakcje na rynku nieruchomości regularnie wiążą się z przekazaniem znacznego majątku. Aby uniknąć pułapek w kontrakcie i żeby bez obaw udać się na spotkanie u notariusza, doradzamy Państwu przed i w trakcie zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

W szczególności przejmujemy dla Państwa

  • Tworzenie i opiniowanie umów kupna-sprzedaży (przedmiot umowy/warunki płatności/odpowiedzialność za wady materialne/odpowiedzialność za wady prawne)
  • Badanie ksiąg wieczystych 
  • Doradztwo w zakresie obciążeń (prawo do mieszkania/użytkowania/ służebności/hipoteki/obciążenia gruntowe) 
  • Badanie obciążeń budowlanych 
  • Badanie wykazu obciążeń budowlanych
  • Uzyskiwanie informacji od urzędów (Urząd Ochrony Zabytków/ Urząd Ochrony Środowiska/ Urząd Nieruchomości/ Urząd Skarbowy)

Kontakt

Arthur Winczura

Inne dziedziny prawa:

Prawo handlowe i prawo spółek

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Prawo karne

Prawo transportowe

Prawo pracy