Międzynarodowe prawo gospodarcze

Postępująca globalizacja wpływa na rozwój stosunków handlowych o charakterze międzynarodowym. W wielu przypadkach kontrahent międzynarodowy nie godzi się na ustalenie w umowie obowiązywania wyłącznie prawa niemieckiego oraz właściwości miejscowej sądu niemieckiego, w związku z czym znane z kraju działalności ramy prawa zostają odrzucane.

Międzynarodowe prawo gospodarcze

 

Postępująca globalizacja wpływa na rozwój stosunków handlowych o charakterze międzynarodowym. W wielu przypadkach kontrahent międzynarodowy nie godzi się na ustalenie w umowie obowiązywania wyłącznie prawa niemieckiego oraz właściwości miejscowej sądu niemieckiego, w związku z czym znane z kraju działalności ramy prawa zostają odrzucane.

Certyfikowany specjalista (Fachanwalt) w międzynarodowym prawie gospodarczym

Jednakże nawet w przypadku ustalenia obowiązywania prawa niemieckiego, w odniesieniu do stosunków międzynarodowych należy przestrzegać mających pierwszeństwo porozumień europejskich i międzynarodowych. Nieprzestrzeganie tych cech prawnych bardzo szybko może doprowadzić do przykrych niespodzianek przy realizacji umów. Także cechy międzynarodowego prawa procesowego oraz kwestia wykonalności wydanych przeciwko kontrahentowi wyroków w kraju jego pochodzenia mają w praktyce duży wpływ na skuteczność porozumienia umownego. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem w handlu międzynarodowym wielu kontrahentów domaga się również funkcjonalnego systemu compliance.

We wszystkich tych kwestiach służymy Państwu fachową pomocą. W dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego i gospodarczego nasze czynności obejmują w szczególności:

  • doradztwo w zakresie kształtowania umów transgranicznych, w szczególności w świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
  • dochodzenie i odpieranie roszczeń wynikających z umów transgranicznych oraz zastępstwo procesowe

  • dochodzenie i odpieranie pozostałych roszczeń z zakresu prawa handlowego oraz zastępstwo procesowe

  • kształtowanie umów międzynarodowych

  • reprezentacja interesów naszych Klientów w negocjacjach umów dot. spraw transgranicznych

  • utworzenie względnie kontrola systemu compliance

Kontakt

Martin Pfnür

Inne dziedziny prawa:

Prawo handlowe i prawo spółek

Prawo karne

Prawo Pracy

Prawo transportowe

Prawo nieruchomości