Prawo karne

W żadnej innej dziedzinie życia obywateli państwo nie ingeruje w swobodę i prawa jednostki tak bardzo, jak w dziedzinie prawa karnego. W toku dochodzeń prokuratorskich waży się dobre imię a nierzadko też całe życie osób nimi objętych. Niejednokrotnie już życie dowodziło mylności brzemiennego w skutki, a mimo to wciąż jeszcze powszechnie panującego przekonania, że „ten, kto nie ma nic do ukrycia, nie musi się niczego obawiać”. Obwinieni w postępowaniu karnym w największym stopniu są zdani na kompetencje swego obrońcy.

Prawo karne

W żadnej innej dziedzinie życia obywateli państwo nie ingeruje w swobodę i prawa jednostki tak bardzo, jak w dziedzinie prawa karnego. W toku dochodzeń prokuratorskich waży się dobre imię a nierzadko też całe życie osób nimi objętych. Niejednokrotnie już życie dowodziło mylności brzemiennego w skutki, a mimo to wciąż jeszcze powszechnie panującego przekonania, że „ten, kto nie ma nic do ukrycia, nie musi się niczego obawiać”. Obwinieni w postępowaniu karnym w największym stopniu są zdani na kompetencje swego obrońcy.

Obrońca w postępowaniu karnym przed sądem w Niemczech

Oferujemy Państwu pomoc w charakterze obrońcy we wszystkich sprawach karnych. Nasze czynności w sprawie karnej rozpoczynają się na etapie dochodzenia tudzież w chwili zatrzymania, obejmują zastępstwo w fazie aresztu śledczego i trwają aż po obronę na rozprawie głównej, apelację i kasację. Podobnie obejmują czynności pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i doradcy prawnego świadków.

Służymy Państwu pomocą we wszystkich kwestiach z zakresu prawa karnego. Dotyczy to zarówno spraw pozasądowych jak i sądowych, w szczególności spraw z zakresu gospodarczego prawa karnego,

  • prawo karne podatkowe
  • przestępstwa dotyczące mienia (np. kradzież, zatajenie, oszustwo, sprzeniewierzenie, rabunek, wymuszanie)
  • przestępstwa z użyciem przemocy (np. uszkodzenie ciała, nieumyślne spowodowanie śmierci, morderstwo, umyślne zabójstwo, przestępswa na tle seksualnym)
  • prawo karne ruchu drogowego (np. narażenie na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku)
  • prawo karne internetowe/prawo karne komputerowe (np. rozpowszechnianie, nabywanie, posiadanie nielegalnych pism, danych oraz zdjęć, oszustwa komputerowe)
  • prawo karne dla nieletnich 

Kontakt

Martin Pfnür

Inne dziedziny prawa:

Prawo handlowe i prawo spółek

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Prawo pracy

Prawo transportowe

Prawo nieruchomości