#

Prawo karne

Martin Pfnür

Certyfikowany specjalista (Fachanwalt) w prawie karnym

W żadnej innej dziedzinie życia obywateli państwo nie ingeruje w swobodę i prawa jednostki tak bardzo, jak w dziedzinie prawa karnego. W toku dochodzeń prokuratorskich waży się dobre imię a nierzadko też całe życie osób nimi objętych. Niejednokrotnie już życie dowodziło mylności brzemiennego w skutki, a mimo to wciąż jeszcze powszechnie panującego przekonania, że „ten, kto nie ma nic do ukrycia, nie musi się niczego obawiać”. Obwinieni w postępowaniu karnym w największym stopniu są zdani na kompetencje swego obrońcy.

Obrońca w postępowaniu karnym przed sądem w Niemczech

Oferujemy Państwu pomoc w charakterze obrońcy we wszystkich sprawach karnych.

Nasze czynności w sprawie karnej rozpoczynają się na etapie dochodzenia tudzież w chwili zatrzymania, obejmują zastępstwo w fazie aresztu śledczego i trwają aż po obronę na rozprawie głównej, apelację i kasację.

Podobnie obejmują czynności pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i doradcy prawnego świadków.

Służymy Państwu pomocą we wszystkich kwestiach z zakresu prawa karnego. Dotyczy to zarówno spraw pozasądowych jak i sądowych, w szczególności spraw z zakresu gospodarczego prawa karnego,

 • prawo karne podatkowe
 • przestępstwa dotyczące mienia (np. kradzież, zatajenie, oszustwo, sprzeniewierzenie, rabunek, wymuszanie)
 • przestępstwa z użyciem przemocy (np. uszkodzenie ciała, nieumyślne spowodowanie śmierci, morderstwo, umyślne zabójstwo, przestępswa na tle seksualnym)
 • prawo karne ruchu drogowego (np. narażenie na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku)
 • prawo karne internetowe/prawo karne komputerowe (np. rozpowszechnianie, nabywanie, posiadanie nielegalnych pism, danych oraz zdjęć, oszustwa komputerowe)
 • prawo karne dla nieletnich 

  Prawo transportowe

  Prawo spółek

  Międzynarodowe prawo gospodarcze

  Zakładanie przedsiębiorstwa

  Prawo karne

  Prawo pracy

  Windykacja

  Prawo własności intelektualnej

  Prawo budowlane i umów o dzieło

  Prawo nieruchomości