#

Transport i spedycja

Martin Pfnür

Transport i spedycja

W zakresie prawa transportowego i spedycyjnego reprezentujemy naszych Klientów w szczególności dochodząc ich roszczeń z tytułu przewozu ładunku, w związku z regulacją szkód transportowych, bądź odpierając roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód powstałych w czasie transportu. Służymy fachową pomocą przede wszystkim w zakresie transportu drogowego. Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie, sprawdzanie oraz optymalizacja umów ramowych, zleceń transportu oraz ogólnych warunków umów
  • dochodzenie roszczeń z tytułu przewozu ładunku
  • regulacja względnie odparcie roszczeń z tytułu szkód transportowych w przypadku utraty lub uszkodzenia przewożonego towaru lub w przypadku spóźnionej dostawy
  • niemiecka ustawa o płacy minimalnej MiLoG w branży transportowej: sporządzanie systemów compliance w odniesieniu do płacy minimalnej, sprawdzanie umów o pracę kierowców oraz zleceń transportu ze zleceniodawcami/zleceniobiorcami, zgłaszanie kierowców, reprezentacja interesów w ramach kontroli urzędu celnego, w postępowaniach wyjaśniających, postępowaniach dotyczących kar grzywny jak i w postępowaniach sądowych
  • sprawdzanie modeli outsourcingu
  • dochodzenie roszczeń o zwrot opłat drogowych
  • zakładanie oddziałów lub spółek córek w Niemczech
  • reprezentowanie interesów przed Federalnym Urzędem ds. Transportu Towaru względnie przed urzędami policyjnymi, jak również w postępowaniach dotyczących kar grzywny i postępowaniach sądowych

Ponadto oferujemy wykłady i szkolenia dla personelu kierowniczego, dysponentów i kierowców, które obejmują przede wszystkim tematykę płacy minalnej w branży transportowej, zabezpieczenie oraz dochodzenie roszczeń z tytułu przewozu ładunku, prawo o szkodach transportowych, specyfikę prawa transportowego w Niemczech, prawo transportowe dla kierowców ciężarówek oraz prawo o ruchu drogowym dla kierowców ciężarówek.

Prawo transportowe

Prawo spółek

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Zakładanie przedsiębiorstwa

Prawo karne

Prawo pracy

Windykacja

Prawo własności intelektualnej

Prawo budowlane i umów o dzieło

Prawo nieruchomości