Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

News Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020 News Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020 W wyroku sądu administracyjnego w Kolonii z dnia 20.03.2024r. (sygn. akt 14 K 6556/20) wydanym w tzw. faktycznym postępowaniu wzorcowym sposób wyliczenia stawki opłaty drogowej...
Rozprawa sądowa w Kolonii o zwrot Mautu za 2016-2020

Rozprawa sądowa w Kolonii o zwrot Mautu za 2016-2020

News Rozprawa sądowa w Kolonii o zwrot Mautu za 2016-2020 News Rozprawa sądowa w Kolonii o zwrot Mautu za 2016-2020 W tak zwanym faktycznym postępowaniu wzorcowym (sygn. akt: 14 K 6556/20) XIV Izba Sądu Administracyjnego w Kolonii rozpozna w dniu 28.02.2023r. sprawę o...
Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021

Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021

News Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021 (9 A 118/16) rozszerza zakres roszczeń o zwrot kosztów opłat drogowych [TSUE C-321/19] News Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021 (9 A 118/16) rozszerza zakres roszczeń o zwrot kosztów opłat drogowych [TSUE C-321/19] W prowadzonym...