#

Prywatne prawo budowlane / prawo umów

Martin Pfnür

Prawo budowlane i umów o dzieło

Na każdej budowie wady? Każdy rachunek końcowy zawiera potrącenia ze strony zleceniodawcy? Do czego zobowiązany jest przedsiębiorca budowlany w ramach umowy budowlanej? Czego może domagać się inwestor a co nie jest objęte umową? Kiedy wykonywanie dodatkowych zleceń jest uzasadnione? W jaki sposób egzekwować roszczenia od niechętnych do zapłaty inwestorów?
 
Wiele budów kończy się konfliktem pomiędzy inwestorami a przedsiębiorcami budowlanymi. Można je zminimalizować poprzez kompetentne doradztwo przy kształtowaniu umów oraz pomoc w trakcie realizacji budowy. W przypadku sporów, których rozstrzygnięcie wymaga wkroczenia na drogę sądową, pomoc prawna adwokata specjalizującego się w prawie budowlanym jest jednakże nieunikniona.
 
Reprezentacja w zakresie prawa budowlanego i architektonicznego:
 
  • analizy umów o roboty budowlane pod kątem przepisów niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) bądź znormalizowanych warunków zlecania i wykonywania robót budowlanych (VOB)
  • dochodzenie bądź odpieranie roszczeń o wynagrodzenie za pracę o dzieło 
  • dochodzenie bądź odpieranie roszczeń z tytułu wad
  • reprezentacja w zakresie publicznego prawa budowlanego 
  • reprezentacja w zakresie prawa architektonicznego
  • compliance i due diligence w odniesieniu do ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) i ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG) oraz rozgraniczenie pomiędzy umowami o dzieło a użyczaniem pracowników
  • doradztwo i reprezentowanie interesów w sprawach dotyczących kasy urlopowej SOKA-Bau

Oferujemy doradztwo zarówno przedsiębiorcom budowlanym jak i inwestorom, niezależnie od tego, czy umowa ukształtowana jest według znormalizowanych warunków zlecania w wykonywania robót budowlanych (VOB) czy też niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

Służymy pomocą także w przypadku sporów sądowych, postępowań urzędów budowlanych, kasy urlopowej SOKA-Bau oraz urzędów celnych.

Prawo transportowe

Prawo spółek

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Zakładanie przedsiębiorstwa

Prawo karne

Prawo pracy

Windykacja

Prawo własności intelektualnej

Prawo budowlane i umów o dzieło

Prawo nieruchomości