Impressum

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu niemieckiej Ustawy o korzystaniu z teleusług /TDG/:

Kancelaria

Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB
reprezentowana przez partnerów, adwokata prawa niemieckiego Arthura Winczura i adwokata prawa niemieckiego Martina Pfnüra
Berliner Str. 57
02826 Görlitz
Tel.  +49 3581 7674-0
Fax: +49 3581 767410

Rejestr spółek partnerskich:

AG Dresden PR 133

nr identyfikacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług:

DE311239445

Organy nadzorcze:

Saksońska Izba adwokacka, Glacisstr. 6,01099 Dresden
 

Przepisy prawno-zawodowe:

Zawód adwokata podlega zasadniczo wymienionym poniżej regulacjom prawno-zawodowym:
a) Federalne Rozporządzenie o Adwokaturze (BRAO)
b) Rozporządzenie o wykonywaniu zawodu adwokata (BORA)
c) Zasady wykonywania zawodu przez adwokatów europejskich (CCBE)
d) Rozporządzenie o zawodzie adwokata specjalisty (FAO)
e) Ustawa o wynagrodzeniach adwokackich (RVG)
Treść poszczególnych regulacji prawno-zawodowych znajdą Państwo na stronie Federalnej Izby Adwokackiej http://www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/
 

Wyłączenie odpowiedzialności

 
Korzystając z linków do zewnętrznych stron internetowych opuszczają Państwo administrowany przez nas zakres strony http://www.balduin-pfnuer.de
 
Nie odpowiadamy za treść, funkcję bądź kształt zewnętrznych stron internetowych. Odpowiedzialność prawną z tego tytułu ponoszą wyłącznie oferenci tychże stron. Z reguły są to właściciele i/lub redaktorzy i/lub administratorzy danych stron www i adresów internetowych. 
 
Linki do stron zewnętrznych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Na wypadek, gdyby strony te (w przyszłości) miały zawierać treści niezgodne z prawem, wyraźnie dystansujemy się od zawartości tych stron. Strony, na które wskazujemy, zostały sprawdzone w chwili zamieszczenia linków pod kątem ewentualnych naruszeń prawa, które w owej chwili nie były widoczne. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa, linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.