W dniu 04.03.2020, przed pierwszą Izbą TSUE w Luksemburgu, odbyła się ustna rozprawa w postępowaniu prejudycjalnym (C-321/19) w pilotażowej sprawie o zwrot niemieckiej opłaty drogowej (Maut) za przewozy ciężarowe prowadzonej przez naszą kancelarię w imieniu licznych polskich przewoźników. W kwestii pytań prejudycjalnych Komisja Europejska podzieliła opinię, że Republika Federalna Niemiec wyliczając wysokość opłaty drogowej nie uwzględniła wytycznych Dyrektywy w sprawie kosztów infrastruktury drogowej w wersji z 2006r., czym wsparła też nasze żądania z pozwu. Z krytycznych pytań kierowanych zarówno przez Izbę jak i rzecznika generalnego do wszystkich uczestników postępowania trudno było jednak ostatecznie wywnioskować stanowisko Izby. Trzeba zatem poczekać na dalszy bieg wypadków. W czerwcu bieżącego roku można spodziewać się opinii rzecznika, a tym samym, jeszcze w tym roku, orzeczenia TSUE