Od dnia 1 stycznia 2015 roku Niemiecki Rząd wprowadził obowiązek wypłacenia każdemu pracownikowi pracującemu w Niemczech co najmniej minimalnego wynagrodzenia w wysokości 8,50 Euro brutto za godzinę. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników na nową ustawę za pomocą kazusów praktycznych. Poruszane będą m.in. takie tematy jak: Czy MiLoG dotyczy również kabotażu w Niemczech? Czy MiLoG dotyczy zlecenia transportowego konwencji CMR, jeżeli ładunek jest załadowany lub rozładowany w Niemczech? Czy MiLoG dotyczy tranzytu przez Niemcy? Jak należy rozumieć § 20 MiLoG? Czy pobyt kierowcy do jednego miesiąca w Niemczech należy traktować jako delegowanie lub jako delegację? Czy umowa o pracę pomiędzy polskim kierowcą i polskim pracodawcą może częściowo podlegać prawu niemieckiemu? Czy polski kierowca z polską umową o pracę może pozwać swojego polskiego pracodawcę przed sądem niemieckim o wypłacenie mu minimalnego wynagrodzenia? Czy MiLoG dotyczy również kierowców samozatrudnionych? Jakie ryzyko zawiera samozatrudnienie kierowcy przy pobycie w Niemczech? Dlaczego niemiecki kontrahent żąda deklaracji zobowiązującej do wypłacenia płacy minimalnej od swoich zleceniobiorców? Jakie ryzyko niesie ze sobą podpisanie deklaracji zobowiązującej do wypłacenia płacy minimalnej dla zleceniodawców? Czy można żądać deklaracji zobowiązującej do wypłacenia płacy minimalnej od zleceniobiorców? Jak wygląda obowiązek dokumentacji? Jak wygląda obowiązek meldunkowy? Czy § 16 MiLoG jest zgodny z prawem unijnym (Art. 56 AEUV)? Jaką część wynagrodzenia można wliczyć do minimalnej płacy 8,50 Euro za godzinę? Jakie kary grożą przy naruszeniu przepisów dot. płacy minimalnej? Jak wygląda droga odwoławcza? Jakie ryzyko zawierają strategie ominięcia MiLoG? W ramach szkolenia przedstawiciel naszego partnera kooperacyjnego z Polski, Biura Prawnego Arena 561, przedstawi charakterystykę polskich regulacji prawnych w kontekście niemieckiej płacy minimalnej, oraz nowe zasady egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w krajach członkowskich UE. Warszawa 19.03.2015 godz. 10.00-16.30 Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa Katowice 16.04.2015 godz. 10.00-16.30 Novotel Katowice Centrum Al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice Referenci: Martin Pfnür – Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht Rechtsanwalt, Balduin Pfnür & Partner Iwona Szwed – Prawnik, Biuro Prawne Arena 561 (partner kooperacyjny) formularz zgłoszeniowy