W dniu 08.09.2020 roku w Poznaniu odbędzie się Transport Manager Meeting. Jest to pierwsza konferencja od początku Corona kryzysu, która nie jest konferencją internetową. PfnürRechtsanwälte będą tam reprezentowani swoim własnym stanowiskiem. Mecenas Pfnür wygłosi prelekcje na temat wpływu orzecznictwa MiLoG na implementację znowelizowanej dyrektywy wytycznych wysyłania w prawie niemieckim. Po prelekcji będzie mozna równiez skonsultować się z Panem Mecenasem.

Na potrzeby konferencji organizatorzy stworzyli równiez koncepcję higieny zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa. Rejestracje są jeszcze możliwe: 

Transport Manager Meeting 08.09.2020