iestety, po ukazaniu się w dniu dzisiejszym formularzy wzorcowych do meldunku dla zagranicznych przedsiębiorstw transportowych nie ma już żadnej nadziei, aby obowiązek zapłaty płacy minimalnej dla transportów wykonywanych na terenie Niemiec mógłby w ostatniej chwili jeszcze ominąć polskich przedsiębiorców. Jak Ministerstwo Pracy wyjaśniło już pod koniec września 2014 wyżej wymieniona ustawa będzie również obejmować zagraniczne branże transportowe. Emocjonalna dyskusja, która była w Polsce w ostatnich tygodniach prowadzona i z której wynika, iż polscy przedsiębiorcy mieliby ignorować nową ustawę nie jest merytorycznie uzasadniona. W niemieckim rozumieniu nie ma żadnej wątpliwości, że transport do Niemiec podlega kategorii delegacji. Również dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.1996 nie zawiera jakiegokolwiek przymusu dla państwa niemieckiego, żeby klasyfikować krótkie delegacje do miesiąca jako „podróż służbowa“. Odpowiednie orzecznictwo polskie nie będzie miało najmniejszego wpływu na ocenę przesłania właściwych niemieckich sądów. Również argument, że umowa o pracę podlega według art. 8 rozporządzania 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady bezwątpliwie prawu polskiemu nie może zostać użyty. Federalna Republika Niemiec skorzystała natomiast z możliwości na podstawie art. 9 stworzenia przepisów wymuszających swoje zastosowanie na terenie Niemiec, więc ustawa niemiecka w ramach tego artykułu jest tym samym legitymowana. Dlatego prowadzona kampania w mediach polskich na temat ignorowania przepisów niemieckich nie ma jakiejkolwiek merytorycznej podstawy i prowadzi polskich przedsiębiorców transportowych w błąd. Naszym zdaniem ignorowanie ustawy jest dla polskich przedsiębiorców transportowych większym zagrożeniem niż sama ustawa.