W sprawie postępowania wzorcowego o zwrot mautu w Niemczech sąd administracyjny w Kolonii (Verwaltungsgericht Köln) w dniu 30.09.2014 roku w pierwszej instancji oddalił pozew przeciwko Federalnej Republice Niemiec, prowadzony przez trzech przewoźników z pomocą niemieckiego stowarzyszenia przewoźników BGL. Decyzja ta kończy pierwszą instancję, która toczyła się od 2009 roku. Sąd uzasadnił swoją decyzję argumentacją, iż dyrektywa europejska dotycząca mautu nie określałaby konkretnych warunków potrzebnych do kalkulowania wysokości mautu. Sąd nie widzi również błędów w kalkulacji wysokości mautu popełnionionych przez RFA. Pomimo tego, iż sąd w ten sposób potwierdził decyzyjność prawa europejskiego, sąd nie skorzystał z możliwości zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycyjnym regulowanym przez Art. 267 TFUE. Niemieckie Stowarzyszenie BGL po ogłoszeniu wyroku potwierdziło od razu zamiar złożenia apelacji przeciwko temu wyrokowi. W wyniku tej decyzji wiemy już, iż szybkiego wyjaśnienia spornej kwestii nie będzie. Ze względu na to, iż sąd administracyjny w Kolonii nie skorzystał z możliwości Art. 267 TFUE, sprawa może trafić dopiero najwcześniej w instancji kasacyjnej do ETSU w Luxemburgu tzn., że na dzień dzisiejszy oczekiwany czas do prawomocnego zakończenia owego postępowania wzorcowego to okres od trzech do ośmiu lat. Dlatego też cierpliwość w tej kwestii jest dalej wymagana. Uprzejmie przypominamy, iż roszczenia zwrotu z roku 2011 podlegają przedawnieniu w przypadku niezgłoszenia ich do dnia 31.12.2014 roku.