Rzecznik generalny Henrik Saugmandsgaard Øe w dniu dzisiejszym przedstawił swoją opinię w postępowaniu prejudycjalnym w pilotażowej sprawie o zwrot niemieckiej opłaty drogowej (Maut) za przewozy ciężarowe prowadzonej przed pierwszą Izbą TSUE w Luksemburgu (C-321/19). W kwestii pytań prejudycjalnych podzielił opinię, że Republika Federalna Niemiec wyliczając wysokość opłaty drogowej nie uwzględniła wytycznych dyrektyw w sprawie kosztów infrastruktury drogowej w wersji z 2006 r., czym wsparła też nasze żądania z pozwu. Postępowanie jest prowadzone przez naszą kancelarię w imieniu licznych polskich przewoźników. Trzeba zatem poczekać na dalszy bieg postępowania. Orzeczenia TSUE można się spodziewać się jeszcze w tym roku.