Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie o zwrot Mautu

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie o zwrot Mautu

Rzecznik generalny Henrik Saugmandsgaard Øe w dniu dzisiejszym przedstawił swoją opinię w postępowaniu prejudycjalnym w pilotażowej sprawie o zwrot niemieckiej opłaty drogowej (Maut) za przewozy ciężarowe prowadzonej przed pierwszą Izbą TSUE w Luksemburgu (C-321/19)....

Rozprawa w TSUE o zwrot mautu

W dniu 04.03.2020, przed pierwszą Izbą TSUE w Luksemburgu, odbyła się ustna rozprawa w postępowaniu prejudycjalnym (C-321/19) w pilotażowej sprawie o zwrot niemieckiej opłaty drogowej (Maut) za przewozy ciężarowe prowadzonej przez naszą kancelarię w imieniu licznych...

OVG Münster skierował sprawę o zwrot mautu do ETS-u

Prowadzone przez naszą kancelarię postępowanie wzorcowe w sprawie zwrotu mautu za lata 2010- 2011 Wyższy Sąd Administracyjny w Münster (OVG Münster) skierował do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Odpowiednia nota prasowa sądu brzmi: Wyższy Sąd...

Heski Sąd Finansowy także wstrzymuje kontrolę w sprawie MiLoG

Postanowieniem z dnia 07.11.2018 (sygn.akt.: 7 V 476/18) heski Sąd Finansowy w Kassel wstrzymał kontrolę polskiego przedsiębiorstwa przewozowego prowadzoną w sprawie przestrzegania ustawy o płacy minimalnej przez główny urząd celny w Gießen. Urząd, który zarejestrował...