Jak skutecznie bronić swoich praw na arenie międzynarodowej? W czym może pomóc polsko-niemiecki adwokat?

W niektórych przypadkach wsparcie prawnika specjalizującego się w prawie zarówno polskim, jak i niemieckim jest nieocenione – dwutorowe działanie i pełne wykorzystanie wszystkich dostępnych rozwiązań pozwala na sprawne wyjaśnienie wszelkich kwestii prawnych. Próby rozwiązywania problemów na polu Polska – Niemcy na własną rękę lub z pomocą kancelarii zajmujących się wyłącznie prawem polskim zazwyczaj nie kończą się pomyślnie, a mogą dodatkowo skomplikować daną sprawę.

Prawnik polsko-niemiecki

Adwokat niemiecki, znający doskonale również polskie regulacje prawne, wskaże najlepsze dostępne rozwiązania i pomoże uniknąć błędów wynikających z niewystarczającej wiedzy na temat przepisów oraz z nieznajomości języka niemieckiego. Przede wszystkim należy pamiętać, że wszystkie dziedziny prawa polskiego i niemieckiego różnią się nie tylko w szczegółach, ale czasami także w kwestiach zasadniczych, mogących przesądzić o ostatecznym wyniku sprawy. Jeden z podstawowych błędów popełnianych przez osoby, którym zależy na rozwiązaniu problemów prawnych lub urzędowych o zasięgu międzynarodowym stanowi więc przekonanie o tym, że poszczególne mechanizmy prawa pozostają takie same w różnych państwach. Inaczej jednak wygląda np. kwestia określania wysokości alimentów, inne są też instrukcje obowiązujące młodych przedsiębiorców, dopiero zakładających własne firmy. Podstawowe różnice widać również w przypadku starań o rozwód – prawnicy w Polsce skupiają się głównie na zdefiniowaniu, kto ponosi winę za rozstanie, natomiast sądy niemieckie nie orzekają rozwodu z winy wyłącznie jednego małżonka. Polscy i niemieccy adwokaci muszą więc mierzyć się z odmiennymi zadaniami, kierują nimi także różne priorytety wynikające wprost z prawa danego kraju. Dlatego też jedynym pewnym sposobem na profesjonalne rozwiązanie swoich problemów jest powierzenie ich jak najszybciej zaufanemu prawnikowi z kancelarii polsko-niemieckiej.

Polsko-niemiecka bariera językowa

Co więcej, wiele kłopotów może sprawić komunikacja urzędowa w języku niemieckim

Nawet gdy codzienne posługiwanie się tym językiem nie stanowi dla danej osoby żadnej przeszkody, to sporządzanie umów, wniosków, podań, a także interpretowanie tego typu dokumentacji może być trudne. W związku z tym wszelkie formalności przebiegają o wiele szybciej, jeśli to odpowiednio przygotowany doradca wyręcza nas w kontakcie z instytucjami administracji publicznej czy strategicznymi partnerami biznesowymi. Prawnik reprezentuje (pełny zakres działań) wówczas klienta w komunikacji bezpośredniej i pisemnej, co pozwala dopilnować wszystkich detali i nadać sprawom szybszy obrót.

Martin Pfnür - prawnik polsko-niemiecki adwokat